அகிலிடம் அவன் அப்பா ஒரு பூங்காவினை தாண்டி செல்லும் போது,

“ஹேய் அகில் அங்கே பாரேன், சறுக்கு மரம்.”

அகில் உடனே நக்கலாக, “அப்பா அந்த பார்க்ல மரமே இல்லையே, வெறும் சறுக்கு தான் இருக்கு…”

அவன் அப்பா: ?!!?#!!

ஜெயா.