அகிலும் நானும் அமர்ந்து டி.வி பார்த்துக் கொண்டு இருக்கும் போது, வடிவேல் போலிஸாக நடிக்கும் காட்சி வந்தது, அகில் ப்டு மும்மரமாக என்னிடம்:

“அம்மா அம்மா, வடிவேல் போலிஸாகிட்டாரு பாரேன்…” என்றது. அடப்பாவி அவர் என்ன படிச்சா போலிஸ்காரர் ஆனார் என்று நினைத்துக் கொண்டாலும், வெளியே விளக்கி சொல்ல முடியாமல், “ஆமாம் அகில்” என்று தலையை ஆட்டி வைத்தேன்..

ஜெயா.