அகில்: அம்மா ரெடியா…

நான்: ரெடி கண்ணா, 2 மினிட்ஸ்

அகில்: ஒன், டூ… டூ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு, ரெடியா?

நான்: அடேய்… ஒன் மினிட் என்றால் 1-10 வரைக்கும் 6 டைம்ஸ் எண்ணனும் டா…

அகில்: அதெல்லாம் இல்லைமா.. ஒன் டூ அவ்வளவு தாம்மா…

ஜெயா.