அகில் பெரியம்மா: ஹேய் அகில் அம்மா வயித்துக்குள்ள ஒரு பாப்பா இருக்கு, அதனால தான் அம்மா வயிறு பெருசா இருக்கு தெரியுமா உனக்கு…

அகில்: (matter of fact tone’ல்) இல்ல பெரிம்மா, வயித்துகுள்ள பாப்பா எல்லாம் இல்லை, சாப்பாடுதான் இருக்கும். மத்தியானம் சாதம் நிறைய சாப்பிட்டா, அதான் பெருசா இருக்கு…

ஜெயா.