அகில்: “அம்மா, ஸ்கூல்ல ஆன்ட்டி வந்து கோல்ட், இருமல் எல்லாம் இருந்தா, ஸ்கூலுக்கு வராதீங்க என்று சொல்லி அனுப்பினாங்க. எனக்கு வேற இருமலா இருக்கு, ஸ்கூல் வேற போர் அடிக்குது, பேசாம நான் நாளையில இருந்து ஸ்கூலுக்கு போகலம்மா…”

நான்: ???????

ஜெயா.