அகில் இப்போது ஹெட்ஸ்டார்ட் பள்ளியில் எல்.கே.ஜி படித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது. நான் மிகவும் ஆராய்ச்சி செய்து அகிலை சேர்த்த பள்ளி இது. பிள்ளைகளை மிகவும் நன்றாக ஹேன்டில் செய்யுமிடம் – செயல்முறை கல்வி, பரிட்சைகள் இல்லாத பள்ளி, நல்ல அணுகுமுறை – (குழந்தைகள் ஆசிரியர்களை ஆன்ட்டி என்றே அழைக்கின்றனர்), குழந்தை வளர்ப்புமுறை மற்றும் கல்விதுறையில் நடக்கும் விஷயங்களை கண்காணித்துக் கொண்டு இருப்பவர்கள், பள்ளி என்றால் வெறும் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி இருப்பதை சொல்லிக் கொடுப்பது என எண்ணாமல் பல வகையில் வாழ்க்கையில் நடக்கும் சம்பவங்களை எதிர்கொள்ளுவதே என்பது எல்லாம் என்னை இம்பிரஸ் செய்த விஷயங்கள் சில.

எல்.கே.ஜி யில் அகிலுக்குகான சிலபஸ் – a – z மற்றும் 1 – 10 வரைதான். அதையே வேறு வெறு வகையில் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர். இப்போதுதான் எழுதுவது ஆரம்பித்து இருக்கின்றது. எல்.கே.ஜியிலேயே போர்ஷன்ஸ் கொடுத்து டெஸ்ட் வைக்கும் பள்ளிகளுக்களுள் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான அணுகுமுறைதான்.

எண்களை அடையாளம் சொல்ல தெரிந்தாலும், சொல்லத் தெரிந்தாலும், இப்போதுதான் எழுத ஆரம்பிக்கிறான் அகில். இன்றைக்கு சாக்பீஸ் வைத்து எழுதிக் கொண்டு இருந்த போது ஆறு எண் மட்டும் வேறு மாதிரி எழுதினான்…

என் அம்மா: ஹேய் அகில் – என்னடா ஆறு மாத்திரம் வேறு மாதிரி எழுதி இருக்கின்றாய்?

அகில்: ஒரு வினாடி யோசித்துவிட்டு – இதுதான் அம்மம்மா புது ஆறு.

என் அம்மா: ??????????

ஜெயா.