தலைப்பை பார்த்தவுடனே ஏதோ பெண்ணுரிமை பதிவு என்று நினைச்சுக்க வேண்டாம்.. அகிலின் தோழி ஜேனின் சந்தேகம் இது:

“அகில் பையன் தானே? அவனுக்கு தம்பிதானே பிறக்கனும், எப்படி தங்கச்சி பாப்பா பிறந்தது? நம்ம வீட்டில தானே தங்கச்சி பாப்பா பிறக்கனும்? எப்படி?”

விடை தெரிந்தவர்கள் பதில் கூறவும். குழந்தையிடம் சொல்லக்கூடியதாகவும், அது ஒத்துக் கொள்ளும் பதிலாக இருக்கவேண்டியது மிக முக்கியம் 🙂

ஜெயா.