ஒரு நாள் பாப்பா அழுது கொண்டு இருந்தாள், கிச்சனில் இருந்த நான் கேட்டேன் அகிலிடம், ஹேய் அகில் என்ன நடக்குது அங்கே?

அகிலின் பதில் : டேன்ஜர் 2 அழுவுதும்மா…

சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு நான் அகிலை டேன்ஜர் 1 என்றும் அனன்யாவை டேன்ஜர் 2 என்றும் சொன்னதை வைத்து எனக்கே திரும்ப சொல்லுகிறது… கேட்டதும் சிரிப்புதான் வந்தது 🙂

ஜெயா.