ஆனந்த சயனம் இங்கே…

எழுந்தவுடன் பார்க்கும் ஆச்சர்யபார்வை இங்கே …

இரண்டு போட்டோவின் படைப்பு நானே நானே நானே… குவிய போகும் பாராட்டுக்கு இப்போதே நன்றி, நன்றி, நன்றி!!

ஜெயா.