நுனலும் தன் வாயால் கெடும் என்ற பழமொழிக்கு என்னை விட சிறந்த உதாரணம் இல்லை… ஒரு நாள் நான், அகில், அனன்யா பாப்பா மூவரும் விளையாடிக்கொண்டு இருக்கும் போது, சரி குழந்தைகளுக்கு நடுவே பாசபிணைப்பை உருவாக்குவோம் என்று “அகில், நம்ம பாப்பாவை உனக்கு எவ்வளவு பிடிக்குது இல்ல?”

“ஆமாம் அம்மா, பாய்ஸ் லவ்ஸ் கேர்ள்ஸ்” இதயம் தொண்டைக்கு வந்து அடித்தது என்று எழுதி படித்து இருக்கிறேன், அனுபவம் எப்படி இருக்கும் என்பது இதை கேட்ட போது தெரிந்தது…  எப்படிடா எப்படி??

ஒரு அரை வினாடி இடைவெளியில் – ” கேர்ள்ஸ் லவ்ஸ் பாய்ஸ்” அதுவாக கண்டுபிடித்த ஒரு விஷயத்தை பேசுவது போல சொன்னது. இதுக்குள்ள கூட சுதாரிச்சுக்கலை என்றால், நாம என்ன டம்மி பீஸா? மம்மி பீஸ் இல்லையா…

“அகில், உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா? அப்பாஸ் லவ்ஸ் சன்ஸ், சன்ஸ் லவ்ஸ் அப்பாஸ், அம்மாஸ் லவ்ஸ் டாட்டர்ஸ், டாட்டர்ஸ் லவ்ஸ் அம்மாஸ், அப்பாஸ் லவ்ஸ் டாட்டர்ஸ், டாட்டர்ஸ் லவ்ஸ் அப்பாஸ், சன்ஸ் லவ்ஸ் அம்மாஸ், அம்மாஸ் லவ்ஸ் சன்ஸ்….எவரிபடி லவ்ஸ் எவரிபடி” என்று சொல்லும் போது இரண்டு வரை கேட்டுக் கொண்டு இருந்த குழந்தை மீதியை அதே பிக் அப் செய்து என்னோடு கூட சொல்லிக் கொண்டு இருந்தது. எங்கே இருந்துடா இதை கத்துக்கிட்டே என்றால் சரியான பதில் இல்லை..

ஏற்க்கன்வே பா.ராகவனின் இந்த பதிவை படித்துவிட்டு பீதியில் இருந்த எனக்கு இந்த அதிர்ச்சி வைத்தியம் தேவையா? கூடிய சீக்கிரம் அகிலின் முதல் காதல் கடிதம் என்று ஒரு பதிவை எதிர்ப்பார்க்கலாம்…

ஜெயா.