இத்தனை நாட்கள் அனன்யாவை சுற்றி நாங்கள்தான் நகர்ந்து கொண்டு இருந்தோம், இன்றையிலிருந்து அன்னாரும் நகர ஆரம்பித்து விட்டார்கள்… ஓரிரு வாரமாக சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டு இருந்த குழந்தை இப்போது மெதுவாக நகர ஆரம்பித்து இருக்கிறது. முட்டி போட்டு இடுப்பை வெற்றிகரமாக தூக்கி  முன்னாடி உந்தி தவழ ஆரம்பித்தும் ஆயிற்று இன்றிலிருந்து. ஒரு பத்து நாட்களில் அது பிரயாசையின்றி நடக்கும் ஒரு விஷயமாகி விடும்.

கொஞ்ச நாட்களாக உள்ளே ஒரு யோசனை ஓடிக் கொண்டு இருந்தது ஆறு மாதம் ஆகிவிட்டதே, இன்னும் தவழ ஆரம்பிக்க வில்லையே, இன்னும் நாளாகுமோ என்று. நல்லவேளையாக இனிதே துவங்கிவிட்டார்கள். இன்றிலிருந்து ஒருவர் பின்னே ஓடுவதோடுஅல்லாமல் இருவர் பின்னே ஒட வேண்டிய காலம் துவங்குகிறது 🙂

ஜெயா.