நான்: அகில் தீபாவளி கிட்ட வந்துடுச்சுடா, பட்டாசு எல்லாம் வாங்கி வெடிக்கலாம்… ஜாலியா கொண்டாடலாம்.

அகில்: (மிக ஆர்வமாக) கிட்ட வந்துடுச்சா? ஹை … எங்கே அம்மா, காமி… தெரியலையே…

நான்: ???

ஜெயா.