அனன்யா எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் ஒரு பிளக் பாய்ண்ட்டை பார்த்து சிரிப்பதை போல என்னை பார்த்துக்கூட சிரிக்கவில்லை :), கீழே போட்ட அடுத்த நொடி குப்புற படுத்துக் கொண்டு, அந்த பிளக்கை பார்த்து பேசவும் சிரிக்கவும் செய்வதை என்ன என்று சொல்லுவது? அந்த சிறு குழந்தைக்கு அந்த பிளக் பாய்ண்ட் என்ன கதை சொல்லுகிறது, அது இநத குழந்தையின் கண்ணுக்கு என்னவாக தெரிகின்றது, இதுவும் அதுவும் என்ன பேசிக் கொள்ளுகின்றன என்று எப்படியாவது தெரிந்து கொள்ள மிகவும் ஆசையாக இருக்கிறது…

எதை எதையோ கண்டுபிடிக்கும் அறிவியல் இதை கண்டு பிடிக்க கூடாதா?

ஜெயா.